ACT specialistkurs

för psykologer

Kursen ackrediteras som 1 av 6 specialistkurser; som 1 fördjupningskurs inom Psykologisk behandling/psykoterapi, Hälsopsykologi och Klinisk vuxenpsykologi.

Kursen kan godkännas för en enskild STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar, detta utifrån individuell bedömning av övriga meriter.

Start

Datum för nästa start kommer inom kort

Omfattning

1 termin, distans, vissa träffar på plats

Investering

18 000 kr exklusive moms

Behörighet

Specialistkurs för psykologer. 
Läs mer på psykologförbundets hemsida...

Trots att livet aldrig har varit enklare att leva för oss människor, har vi aldrig varit så olyckliga.
Det är en paradox av den moderna tiden som vi borde reflektera över så att vi kan hjälpa oss själva och andra omkring oss. Det största hotet mot människors hälsa enligt WHO har att göra med vår livstil. Det är vårt beteende som ställer till det för oss. 2017 har WHO listat depression som hot nummer ett mot mänsklig hälsa.

Acceptance and Commitment Therapy ‘ACT’ har nu under flera decennier visat att ‘Psykologisk Flexibilitet’ är en nyckel till mentalt välbefinnande. Psykologisk Flexibilitet definieras som förmågan att kunna känna och tänka med öppenhet och att kunna komma närmare (approach) det som händer inom dig med nyfikenhet och omsorg och att samtidigt gå framåt i de aktiviteter som du värderar. Till skillnad från det som känns naturligt att göra dvs, att undvika obehag, lär ACT dig att gå rakt in i det med en omsorgsfull nyfikenhet. Detta är också tvärtemot många av de behandlingar som sjukvården erbjuda både i form av medicin och terapi. 

Webinar om våra ACT utbildningar. Här finns videoklipp från tidigare webinar om våra ACT utbildningar. Klicka här...

På så sätt är detta en ‘frigörande’ approach där du kommer att upptäcka din faktiskt styrka och kompetens. Syftet med denna ACT utbildning är att ge dig både en grund och en djupare förståelse och praktiska färdigheter av Psykologisk Flexibilitet. Utbildning sker i princip på distans med hjälp av moderna tekniska lösningar. Färdighetsträning med workshops genomförs online vid ett tillfälle per termin. 


                         

Klicka för att se ett tidigare webinar om våra utbildningar i ACT.

Lärandemål

 • Observera sina egna reaktioner i relationsramar/RFT (tankar, fysiologiska reaktioner och beteenden) dvs. att göra funktionell analys på sig själv. Att kartlägga tankar, känslor och beteenden i en beteendeanalys
 • Klassificera sina reaktioner i funktionella klasser (hjälpsam, icke hjälpsam, på kort och lång sikt) dvs att skilja mellan psykologiskt flexibla eller psykologiskt rigida beteendemönster. Att lära sig grundläggande behandlingsmetodik och kunna föreslå lämpliga behandlingsmetoder
 • Definiera på ett djupare plan att personliga värderingar är riktningar snarare än ‘mål’.
 • Att finslipa sin värderade riktning, ungefär som att ställa in ett kalibreringsinstrument. Detta används sedan som en måttstock för reaktioner och aktiviteter i vardagen.
 • Bygga ut sin psykologiska flexibilitet med hjälp av färdighetsträning inom de livsområden där man vill utvecklas som människa
 • Skapa ett ‘delat perspektiv’ tillsammans med klienten.
 • Observera sina klienters reaktioner i relationsramar direkt "i rummet" (tankar, fysiologiska reaktioner och beteenden) dvs att göra funktionell analys ”live” med klienten.
 • Diskriminera mellan topografi (hur det ser ut) och funktion (vad det har för mening) utifrån klientens beteenden.
 • Snabbt skapa en preliminär hypotes av ett beteendemönster utifrån observerbara beteenden i rummet.
 • Testa sina hypoteser i rummet med hjälp av beteendeexperiment.
 • Göra beteendeexperiment i form av spontana exponeringar utifrån tankar och känslor av obehag som dyker upp i rummet.
 • Hitta fungerade metaforer hos klienten och använda dem med klienten.

Innehåll

 • Livskompass: Att kartlägga nivå och omfattning av engagemang kring livsområden kopplade till naturlig förstärkare.
 • Undersöka hur stor plats symptomen tar i klientens liv. Koncepturalisering av motivation till aktiviteter, positiv och negativ förstärkning.
 • Livslinjen: En fysisk metafor av beteendeanlys som används för konceptualisering av hur mönster av undvikande (experiential avoidance) har skapats genom livet, leta efter karakteristiska beteendemönster och olika sätt att förhålla sig till obehag.
 • Dessa mönster analyseras i relationsramar (tankar, känslor och beteende).
 • Defusion övningar: Att forma olika varianter för att skapa ett hälsosamt förhållningssätt till sina tankar.
 • Standardövningar i defusion utifrån ACT samt möjlighet att skapa egna övningar i stunden med klienten.
 • Acceptans: exponering i olika former utifrån protokoll men även ur spontant utvecklade varianter.
 • Övningar i perspektivtagande: RFT baserade övningar med visuella, kognitiva och känslomässiga rotationer.

Undervisning

Undervisningen omfattar olika former av E-lärande vilket motsvarar 10 heldagsföreläsningar samt 1 dags examination.

 • Principer för konceptualisering och behandling inom ACT
 • Acceptans och villighet inom ACT - ett alternativ till kontroll.
 • Värderad riktning inom ACT – positiv och negativ förstärkning, hur vi kan hjälpa människor att urskilja och bygga ut sin beteendereportoar mot positiv förstärkning, det som ger mening och vitalitet.
 • ACT vid komplexa problem: online konceptualisering och utförande av beteende experiment, skapa hypoteser och utvärdera hypoteser.
 • Språk och tänkande inom ACT - RFT, defusion och metaforiskt språk.

Examination

 • Examination genomförs utifrån varje deltagares skriftliga rapport samt genom en praktisk examination av ACT-färdigheter. Studenten skriver en behandlingsrapport som visar en orientering över evidensbaserad forskning relevant till den behandling som görs, beteendeanalys som bygger på mätbara och relevanta variabler, val av behandling, behandlingsimplementering från ett ACT-perspektiv samt en utvärdering med valida och pålitliga mätinstrument. Den praktiska examinationen utförs i form av exemplifierande vinjett där studenten ska kunna uppvisa ACT färdigheter. Detta bedöms vid det gemensamma examinationsseminariet. Genomförd och godkänd RFT undervisning för att visa på fördjupad förståelse och implementerande av RFT i kliniska eller tillämpade sammanhang. Att i behandlingsrapporten även inkludera beskrivning av acceptansbaserad exponering och hur den är annorlunda jämfört med traditionell exponering. Behandlingsrapporten ska i princip likna en single subject design rapport.

Teknisk utrustning

 • Eftersom stor del av utbildningen genomförs online så behöver du ha tillgång till dator med internetuppkoppling för att genomföra utbildningen. Du kan även logga in i utbildningsportalen från din smartphone. För att delta i videokonferenser så behöver du ha tillgång till videokamera och mikrofon. Detta finns

Kurslitteratur

 • Kontakta oss för information om aktuell kurslitteratur.

Delbetalning 

Du kan delbetala din utbildning hos SIEP AB via vår samarbetspartner Human Finans. Du kan t.ex dela upp din betalning helt utan ränta i 6 eller 12 månader.
Du kan ta kontakt direkt med Humanfinans kundservice:
Telefon: 08 560 201 15

Eller gör en ansökan direkt om Humankonto:
https://www.humanfinans.se/skandinaviska-institutet-for-evidensbaserad-psykologi.html

Ansökan ACT specialistkurs för psykologer.

Här kan du göra en ansökan till ACT specialistkurs för psykologer.

Besöksadress

Edövägen 2
132 30 Saltsjö Boo

Postadress

Friggvägen 5 A
132 48 Saltsjö Boo

Kontakt

Email: info@siepinstitute.com
Web: www.siepinstitute.com
Telefon: : +46 8 557 699 30