Ettårig KBT utbildning


Utbildningen ger dig kunskap i KBT som sedan kan användas inom flera olika områden. Den passar dig som redan arbetar med behandling, terapi eller coaching. Utbildningen passar även dig som söker nya vägar i ditt yrkesliv. Du kan arbeta samtidigt som du studerar då utbildningen är helt på distans. 

Start

Löpande start

Omfattning

2 terminer, distans, 15 % studietakt

Investering

18 000 kr exklusive moms

Behörighet

Grundläggande behörighet

Ettårig KBT utbildning passar dig som är t.ex skolsköterskor, socialsekreterare, personalansvarig, lärare, förskollärare, vårdare, skötare, läkare, sjuksköterska, kurator, personer i pedagogiskt arbete, missbruksarbete, behandlingsassistenter, HR personal, sjukgymnaster, arbetsterapeut, eller psykolog med annan inriktning än KBT. Den passar även för andra yrkesgrupper som vill skaffa sig användbara KBT verktyg i arbetet med människor. Läs mer om hur utbildningen kan stärka ditt DV.
Övergripande mål

  • Att lära sig grundläggande teorier inom KBT 
 
  • Att kartlägga tankar, känslor och beteenden i en beteendeanalys

  • Att göra beteendeanalys och koppling till konceptualisering

  • Att lära sig grundläggande behandlingsmetodik, problemlösning och kunna föreslå lämpliga behandlingsmetoder

  • Att föra effektivare samtal och bemöta människor i olika situationer
 
  • Att få en övergripande kunskap kring olika psykologiska problemområden.

Så kan du gå vidare

Efter denna utbildning kan du t.ex läsa den grundläggande psykoterapiutbildningen med KBT inriktning (Steg-1 KBT).
 

Om utbildningen

Den Ettåriga KBT utbildningen är populär och har anordnats på distans sedan 2008 av Tommy Lydell (delägare av Skandinaviska Institutet för Evidensbaserad Psykologi AB).  Sammanlagt har ca: 600 deltagare genomfört utbildningen genom åren. Här kan du läsa några av recensionerna från tidigare deltagare.

Syftet med utbildningen

Att du utifrån ett KBT perspektiv lär dig förstå och kartlägga tankar, känslor, beteenden och beteendemönster hos människor. Du lär dig olika metoder och får verktyg som kan användas för att bemöta och förändra beteenden utifrån KBT. Du lär dig även att föra effektivare samtal för att bemöta människor i olika situationer. Utbildningen genomförs helt på distans och är uppdelad i olika moment som innehåller föreläsningar, övningar och videoexempel. Utgångspunkten är utifrån KBT och pågående forskning inom området. 

Examination

För att bli godkänd krävs att du har arbetat med allt utbildningsmaterial och är godkänd på testfrågor i slutet av varje avsnitt. Examinationer genomförs i slutet av varje termin. 

Kursledare

Kursledare och lärare är legitimerade psykologer eller legitimerade psykoterapeuter. Företagets examinator är Professor Emerita i klinisk psykologi. Samtliga medarbetare har mångårig erfarenhet av utbildning, handledning och klinisk erfarenhet.

Övergripande kursplan

-Historik ock utveckling av KBT 
-Världsbilder, mekanism och funktional kontextualism  
-Beteendeanalys
-Inlärningsteori som plattform för utbildningen. Genomgång av andra relevanta KBT teorier.
-Diagnoser och kategoriseringar av psykologiska problem
-Stress, Fobier, OCD, Depression, Ångest , PTSD , Smärta, Stress, Ätproblem, Sömnproblem 
-Professionell utveckling, samtalsteknik och grundfärdigheter i perspektivtagande.
-Tredje vågens KBT
-Tillämpning av beteendeanalys i tredje vågens KBT
-MI
-ACT
-Juridik och Etik

Delbetalning 

Du kan delbetala din utbildning hos SIEP AB via vår samarbetspartner Human Finans. Du kan t.ex dela upp din betalning helt utan ränta i 6 eller 12 månader.
Du kan ta kontakt direkt med Humanfinans kundservice:
Telefon: 08 560 201 15

Eller gör en ansökan direkt om Humankonto:
https://www.humanfinans.se/skandinaviska-institutet-for-evidensbaserad-psykologi.html

Ansökan Ettårig KBT utbildning

Här kan du göra en ansökan till Ettårig KBT utbildning

Kontakt

Email: info@siepinstitute.com
Web: www.siepinstitute.com
Telefon:: +46 8 557 699 30