Institutets medarbetare

JoAnne är delägare, utbildningsansvarig och examinator på Institutets utbildningar. Hon är även föreläsare, handledare och författare.

JoAnne Dahl

Fil Dr, Docent, Professor Emerita i Psykologi Uppsala Universitet.
Leg psykolog, leg psykoterapeut KBT, handledarutbildning i KBT,
Peer Reviewed ACT Trainer, ACBS Fellow. Specialist I beteendemedicin: behandling av kroniska sjukdomar,: smärta, epilepsi, astma, övervikt.
Läs mer...

Tommy är delägare, lärare och utbildningsansvarig för Institutets utbildningar.

Tommy Lydell

Leg Psykoterapeut KBT, Leg hälso och sjukvårdskurator, Beteendevetare.

Emma är lärare och arbetar med utveckling av utbildningar. 

Emma Wallin

Fil Dr., Leg psykolog. Specialist I Beteendeanalys.

Annica är handledare på vår GPU. 

Annica Carlsson

Leg psykolog, leg psykoterapeut KBT, handledare KBT. Specialist ätstörningar.

Matt genomför webbinar i vår GPU utifrån sitt arbete med boken "Mastering the clinical conversation" som ger terapeuter evidensbaserade strategier utifrån senaste forskningen inom RFT för att utnyttja språkets kraft till att hjälpa klienter med livsbegränsande mönster.

Matt Villattte

PhD, Clinical Psychology, assistant Professor at Bastyr University in Seattle.

Sandra är lärare och arbetar med utveckling av utbildningar. 

Sandra Weineland

Docent, Leg psykolog. Specialist ätstörningar och behandling av övervikt.

Per är lärare i Etik och Juridik på vår GPU.

Per Nordqvist

Jurist

Louise har webbinar i vår GPU om RFT (Relational Frame Theory). RFT kan ses som en språkutvecklingsteori där det centrala fenomenet är människans förmåga att lära sig att sätta olika stimuli i relation till varandra, även utan att dessa stimuli behöver vara närvarande eller relaterade till varandra via inlärning vilket kan ge ny kunskap om många kliniska fenomen.

Louise McHugh

Professor of Psychology at University College Dublin.

Christopher Martell är docent i klinisk psykologi vid University of Washington i Seattle. Han genomför träning i Beteendeaktivering på vår GPU.

Christoffer Martell

PhD, Clinical Psychology, assistant Professor at University of Massachusetts Boston.

Louise har träning i vår GPU utifrån sitt arbete med "ACT for young people" DNA-V.

Louise Hayes

PhD, Clinical Psychology.

Lotta arbetar som verksamhetsutvecklare för tillgängliga lärmiljöer.

Lotta Ahlin

Leg Logoped

Dan arbetar med administration och ekonomi.

Dan Östman Knights

Administratör

Kontakt

Email: info@siepinstitute.com
Web: www.siepinstitute.com
Telefon: : +46 709 85 01 36